(Begrijpend) lezen

Begrijpend lezen


Bij begrijpend lezen achterhalen leerlingen de betekenis van een tekst. Dit is niet voor iedere leerling even gemakkelijk. Om leerlingen extra ondersteuning te bieden, is het van belang om eerst te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn. 


1. Nadruk op mondelinge taal- en denkvaardigheden

Leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen, begrijpen gesproken woorden vaak wat minder goed en hebben eerder moeite met grammatica. Om begrijpend lezen effectief aan te pakken, kan het daarom zinvol zijn om een aanpak de kiezen waarbij de nadruk in eerste instantie ligt op de ontwikkeling van mondelinge taal- en denkvaardigheden. De ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheden komt dan later.


2. Leer- en leesstrategieën

Ook wanneer de woordenschat van een leerling helemaal op niveau is, kan het moeite hebben met begrijpend lezen. Bijvoorbeeld doordat de leerling het moeilijk vindt om zich lang te concentreren en daarbij belangrijke details op te merken en tussen de regels door te lezen. Je kunt de leerling in dat geval ondersteunen met behulp van strategieën: concrete manieren van leren die een leerling bewust kan inzetten om het leren zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voorbeeld visualiseren. 


Werkwijze

De begeleiding vindt plaats met een frequentie van 1x per week / 1x per 2 weken / 1x per 3 weken. Dit kan altijd tussentijds in overleg aangepast worden.

De activiteiten zullen bestaan uit opdrachten en strategieën die het begrijpend lezen bevorderen.

Belangrijk is dat de activiteiten in het dagelijks leven geoefend worden. Het aantal afspraken dat nodig is om de doelen te bereiken is van veel factoren afhankelijk.