Wie zijn wij

TEAM

ESTHER ALDERS


Sinds 2009 ben ik werkzaam als logopedist. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt als logopedist in het speciaal onderwijs en in de vrije vestiging. In deze periode heb ik veel mensen, vooral veel kinderen, mogen begeleiden in hun ontwikkeling.  In januari 2018 heb ik logopediepraktijk Bakel overgenomen.

Tijdens de behandeling staat de cliënt centraal. Ik streef er naar om cliënten in een prettige sfeer positief te laten ontwikkelen. Motivatie, uitdaging en afwisseling vind ik belangrijk.


Specialisaties:

- (Jonge) kinderen met spraakproblemen

- Lees- en spellingsproblemen

- OMFT - afwijkende mondgewoonte

- Stemtraining

- NmG; Nederlands met ondersteunende gebaren

- Pre-logopedie - 0-2 jarige met eet-drinkproblemen

- Jeugd Breincoach 

- Sensorische Informatieverwerking 

- Leren leren specialistMELISSA VAN DAM


In 2018 heb ik mijn diploma behaald en heb sindsdien ervaring opgedaan als logopedist in de praktijk, waarbij ik voornamelijk kinderen met spraak- en taalproblemen en volwassenen met stemklachten behandel. Het belangrijkste binnen de behandeling is voor mij dat iedereen zich op zijn gemak voelt, gehoord voelt en er vanuit interesses wordt gewerkt zodat iedereen uiteindelijk de praktijk kan verlaten met een succesverhaal. Ik ben sinds december 2018 werkzaam bij Logopediepraktijk Bakel en heb samen met Esther 'Onderwijspraktijk Bakel' vormgegeven.


Specialisaties:

- OMFT - afwijkende mondgewoonte

- Lees- en spellingsproblemen

- Sensorische Informatieverwerking

- JaMaRa rekencoach

- Jeugd Breincoach 

ROBIN PEETERS


In 2019 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Fontys Paramedische Hogeschool. Momenteel volg ik de verdiepende master Taal- en Spraakpathologie aan de Radboud Universiteit.

Ik heb mijn afstudeerstage op een school voor speciaal basisonderwijs gedaan en heb eerder in een andere vrije vestiging gewerkt. Hierdoor heb ik brede kennis en ervaring opgedaan rondom taal- en spraakstoornissen bij kinderen en dove/slechtehorende kinderen.

Ik vind het binnen mijn behandelingen niet alleen belangrijk om te werken aan het communiceren zelf, maar ook om te werken aan het plezier en het zelfvertrouwen in het communiceren. Een goede vertrouwensband, inspraak van de cliënt in de behandeling en het werken volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten staan hoog in het vaandel bij mij, om de beste logopedische zorg te kunnen bieden.


Specialisaties:

- Spraakproblemen

- Taalproblemen

- NmG ; Nederlands met ondersteunende gebaren

Logopedie en onderwijspraktijk Bakel

Sint Wilbertsplein 8a      

5761 BK Bakel                     

T: 06-47802355                 

 Deken Schmerlingstraat 15    

 5841 AM Oploo                             

 T: 06-57969364                             

Schoolstraat 1

5843 AG Westerbeek

T: 06-57969364

E: info@logopedie-bakel.nl

E: info@onderwijspraktijk-bakel.nl