Bijles

Bijles

Bij bijles is meestal het doel dat het betere schoolresultaten gaat behalen. DIt wordt bereikt door de lesstof uit te leggen op een toegespitste manier zodat het kind het in zijn of haar eigen tempo kan begrijpen. 

We richten ons op de korte termijndoelen zoals het bijspijkeren van lesstof van een moeilijk vak of het voorbereiden op opkomende toetsen. 


Daarentegen richt een bijlesdocent zich vaker op korte termijndoelen zoals het bijspijkeren van lesstof van een moeilijk vak of het voorbereiden op opkomende toetsen of examens. Door deze korte termijndoelen zijn bijlessen meestal ook van kortere duur 


Daarnaast is bijles verschillend van huiswerkbegeleiding omdat bijles vaak een persoonlijke les is, waarbij een bijlesdocent goed inspeelt op de behoeften van de leerling. 


Werkwijze

We vinden het belangrijk om de inhoud af te stemmen met de school en vragen dan ook toestemming voor overleg met school. Bijles is meestal individueel, waardoor wij goed kunnen inspelen op de behoeften van het kind. De frequentie en de duur van de bijles is van meerdere factoren afhankelijk. Wil een kind tot automatiseren komen, zal het veel herhaling nodig hebben. 


Logopedie en onderwijspraktijk Bakel

Sint Wilbertsplein 8a      

5761 BK Bakel                     

T: 06-47802355                 

 Deken Schmerlingstraat 15    

 5841 AM Oploo                             

 T: 06-57969364                             

Schoolstraat 1

5843 AG Westerbeek

T: 06-57969364

E: info@logopedie-bakel.nl

E: info@onderwijspraktijk-bakel.nl