Bijles

Bijles

Bij bijles is meestal het doel dat het betere schoolresultaten gaat behalen. DIt wordt bereikt door de lesstof uit te leggen op een toegespitste manier zodat het kind het in zijn of haar eigen tempo kan begrijpen. 

We richten ons op de korte termijndoelen zoals het bijspijkeren van lesstof van een moeilijk vak of het voorbereiden op opkomende toetsen. 


Daarentegen richt een bijlesdocent zich vaker op korte termijndoelen zoals het bijspijkeren van lesstof van een moeilijk vak of het voorbereiden op opkomende toetsen of examens. Door deze korte termijndoelen zijn bijlessen meestal ook van kortere duur 


Daarnaast is bijles verschillend van huiswerkbegeleiding omdat bijles vaak een persoonlijke les is, waarbij een bijlesdocent goed inspeelt op de behoeften van de leerling. 


Werkwijze

We vinden het belangrijk om de inhoud af te stemmen met de school en vragen dan ook toestemming voor overleg met school. Bijles is meestal individueel, waardoor wij goed kunnen inspelen op de behoeften van het kind. De frequentie en de duur van de bijles is van meerdere factoren afhankelijk. Wil een kind tot automatiseren komen, zal het veel herhaling nodig hebben. 


Aangesloten bij:

Nederlandse Vereniging

voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)


Kwaliteitsregister voor paramedici