JaMaRa

Rekenen- JaMaRa


Wanneer een kind rekenproblemen heeft, is het van essentieel belang dat terug wordt gegaan naar de basis van de ontwikkeling. De basis moet goed zijn om tot rekenen te komen. Bij die basis hoort ook het beheersen van de vaardigheden: hoeveelheids-en getalbegrip, getalstructuur en automatiseringsvaardigheden.


Dit is waar het vaak ergens mis gaat. Hoe verder het kind in het rekenonderwijs komt hoe meer er van de kinderen wordt verwacht, maar hoe kun je boven aan de ladder komen als de onderste treden zijn weggelaten?


Bij JaMaRa gaan we dus terug naar die basis en gaan we ervoor zorgen dat die onderste treden van de ladder stevig vast komen te zitten, zodat ze boven aan die ladder kunnen komen.
De kinderen leren opnieuw rekenen met een nieuwe eenduidige manier, zodat de vaardigheden, die nodig zijn voor de basis van de ontwikkeling, beheerst zullen worden.
We zetten hierbij ons eigen lichaam, voornamelijk de handen, in.


Werkwijze

Er zal eerst een intake plaatsvinden, wat wordt vervolgd met een onderzoek. Uit het onderzoek zal naar voren komen op welke vlakken het kind nog moeilijkheden ondervindt.  Aan de hand van deze resultaten wordt een behandeplan opgesteld. 


Een JaMaRa behandeling zal ongeveer om de 2-3 weken plaatsvinden. Er wordt iedere keer bekeken hoe het oefenen is gegaan, wat er al is geleerd en of er eventueel naar een hoger niveau over kan worden gegaan. 


Er wordt van u en uw kind verwacht dat er 1 tot 2 keer per dag voor 5-10 minuten wordt geoefend. Wil een kind tot automatiseren komen, zal het veel herhaling nodig hebben. Het is dus belangrijk dat dit iedere dag wordt gedaan.

Logopedie en onderwijspraktijk Bakel

Sint Wilbertsplein 8a      

5761 BK Bakel                     

T: 06-47802355                 

 Deken Schmerlingstraat 15    

 5841 AM Oploo                             

 T: 06-57969364                             

Schoolstraat 1

5843 AG Westerbeek

T: 06-57969364

E: info@logopedie-bakel.nl

E: info@onderwijspraktijk-bakel.nl