Leren Leren

Leren Leren


Een groot deel van de leerlingen is visueel ingesteld, terwijl de lesstof grotendeels talig aangeboden wordt. Leerlingen lopen daardoor vaak een achterstand op taalgebied op. Het begrijpend lezen gaat achteruit en daarmee wordt ook het leggen van verbanden lastiger. Met de Tekstbegripstrategie leren we leerlingen middels het maken van structuurmappen taal te gaan begrijpen en de verbanden te leren leggen. 


Als gecertificeerd ‘leren leren’ specialist kunnen wij middelbare school leerlingen begeleiden met onderwijstaken. U kunt hierbij denken aan;

  • Het maken van een (huiswerk)planning
  • Het bekijken van het werkgeheugen door de leervoorkeur in kaart te brengen,
  • Leerstrategieën:  voor het leren van woorden of begrippen, het onthouden van topografie en voor het leren van teksten. 
  • Executieve vaardigheden: de invloed hiervan op leren, en hoe je kunt stimuleren om de executieve vaardigheden verder te ontwikkelen. 

 

Werkwijze

Er zal eerst een intake plaatsvinden. Samen bespreken we de hulpvraag en de mogelijkheden.

De training bestaat uit 6 fysieke lessen van 1 uur in de klas of praktijk, desgewenst aan de hand van de online training LEREN LEREN voor jeugd.

Het programma is met of zonder de online ondersteuning zowel klassikaal als individueel te volgen.


De strategieen die de kinderen aanleren kunnen uiteindelijk gebruikt worden in de klas.