Taal in Blokjes

Taal in Blokjes

Wanneer uw kind moeite heeft met spelling en/of lezen kan dit er voor zorgen dat uw kind blokkeert, omdat het onvoldoende mee kan op school.  Dit kan een deuk in het zelfvertrouwen ten gevolge hebben.

 

Bij Onderwijspraktijk Bakel pakken we het probleem bij de oorzaak aan middels de methode Taal in Blokjes. Deze methode is voor kinderen met lees- en/of spellingsproblemen in het basisonderwijs. De methode is wetenschappelijk onderbouwt en kan naast iedere taalmethode worden gebruikt. Door met kleurcoderingen en blokjes te werken, wordt het auditieve aanbod ondersteunt en zorgt dit ervoor dat het geleerde makkelijker wordt geautomatiseerd.  Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van leuk en uitdagend materiaal. De methode laat goede resultaten zien, wat een positieve uitwerking heeft op het zelfvertrouwen van uw kind.


Werkwijze

Er zal eerst een intake plaatsvinden, wat wordt vervolgd met een onderzoek. Uit het onderzoek zal naar voren komen op welke vlakken het kind nog moeilijkheden ondervindt.  Aan de hand van deze resultaten wordt een behandeplan opgesteld. 


Er wordt van u en uw kind verwacht dat er 1 tot 2 keer per dag voor 5-10 minuten wordt geoefend. Wil een kind tot automatiseren komen, zal het veel herhaling nodig hebben. Het is dus belangrijk dat dit iedere dag wordt gedaan.

Aangesloten bij:

Nederlandse Vereniging

voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)


Kwaliteitsregister voor paramedici